DORADZTWO
I PROJEKTY HR

Doradztwo i szkolenia HR oraz trening zmian
Projekty HR dla urzędów, organizacji i firm.


DOBRA KONCEPCJA JEST JAK BIAŁY ŻAGIEL
NA HORYZONCIE SUKCESU

***

Doradztwo i szkolenia HR oraz trening zmian.

Budując skuteczne strategie zarządzania kapitałem ludzkim należy łączyć wymogi organizacji z indywidualnymi potrzebami zaangażowanych w jej zadania ludzi. Właściwie korzystając z historii opisującej dyskursy jakimi kierowano się w historii i dostosowując te doświadczenia do rodzaju i etapu rozwojowego organizacji, otwieramy jej drogę do sukcesu. To od postaw głównych menadżerów oraz inwestorów zależne są decyzje rozwojowe, a także stosunek całej organizacji do zmian.

AUTORYTET JEST JAK KOSTUR...
MOŻESZ SIĘ NIM PODPIERAĆ
LUB KOMUŚ PRZYŁOŻYĆ.

ZALEŻNIE OD POTRZEB KLIENTA, PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA:

- tworzenie schematów organizacyjnych i opisów stanowisk pracy,
- dobieranie właściwych - systemów płacowych i motywacyjnych,
- układanie ścieżek kariery i programów szkoleń,
- diagnozowanie i opracowywanie projektów zmian,
- prowadz
enie treningów rozwojowych wspierających zmiany,
- badanie poziomu zadowolenia pracowników,
- indywidualne sesje
coachingu.Jeszcze nie tak dawno, aby pracownicy utożsamiali się z organizacją wystarczało wspierać ich w rozwoju osobistym. Nowe czasy stawiają przed doradcami HR nowe wyzwania, których celem jest m. in. czynne uczestnictwo pracowników w tworzeniu kultury organizacji oraz podejmowaniu działań społecznych.

***

Projekty HR dla urzędów, organizacji i firm.

DO CZEGO DĄŻYMY?

Co jest celem naszego działania - zarówno człowieka - indywiduum jak i organizacji? Wszystko sprowadza się do realizacji celów, a każdy osiągnięty cel jest sukcesem. Ważne by sukces człowieka był nie tylko kojarzony z sukcesem zawodowym, ale również osobistym, bo tylko wówczas daje prawdziwą satysfakcję z działania.

Jeśli zatem poszukujesz sukcesu rozpocznij jego osiąganie od dobrej koncepcji, gdyż ....

NA DOBRY POCZĄTEK - POMYSŁ
NA DOBRE ZAKOŃCZENIE – PROJEKT

POMYSŁ - KAŻDY JEST DOBRY....

Nie każdy jednak warunkuje powodzenie.... Należy nauczyć się analizować pomysły pod kątem ich opłacalności - nie tylko materialnej, ale również niematerialnej - strata sił i energii jest taką samą stratą jak strata pieniędzy albo i gorzej - tracąc zdrowie tracisz znacznie więcej niekiedy pieniędzy niż gdybyś źle zainwestował na giełdzie J

Najlepsze pomysły są początkiem dobrego projektu. Przekuwanie pomysłu na projekt jest kolejnym elementem selekcji pomysłów - nie każdy można ustrukturalizować na tyle, aby mógł się projektem stać.

BURZ  I  BUDUJ
- CHAOS SPRZYJA TWORZENIU

Każdy projekt rodzi się w bólach - w bólach tworzenia. Na ten czas zapomnij o realiach - burz wszelkie konwenanse, przekraczaj wszelkie granice, zapomnij czasem nawet o zdrowym rozsądku, przypomnisz sobie o nim jak już będziesz planował poszczególne kroki realizacji pomysłu, gdy będziesz planował zasoby do jego wdrożenia.

Wtedy przyjdzie najważniejsze
- weryfikacja wszystkiego co posiadasz!!!!

Ponieważ, aby wdrażać musisz mieć potrzebne ku temu narzędzia/środki. Tu realizm postawi Cię na ziemi, każąc bardzo dokładnie przeanalizować sytuację, w jakiej się znajdujesz. Nie ma od tego ucieczki - musisz odpowiedzieć sobie szczerze jak jest - po to, aby przygotować wszystko zawczasu i potem wdrażać projekt bez zbytecznej brawury, aby być w stanie analizować każdy ruch i sprawdzać jakie przynosi efekty. Monitorować skuteczność podejmowanych działań, bo właśnie małe kroczki i ich analiza pokazują, gdzie popełniasz błędy. Jest to najlepsza metoda ich poznania i wykluczania możliwości ich popełniania w przyszłości. Nie oznacza to, że projekt masz realizować w z góry zaplanowanym schemacie - monitorowanie ma ci powiedzieć czy masz coś zmienić czy niczego nie zmieniać w założonym planie....

Na tym etapie Twoja kalkulacja powinna być chłodna
- czysto ekonomiczna.

UKŁADAJ  I  STABILIZUJ
- PORZĄDEK SPRZYJA WDROŻENIU

Jeśli jesteś gotowy na wyzwania jakie niesie jutro. Jeśli masz odwagę popracować nad sobą tak, aby stać się ekspertem w tym co robisz. Jeśli chcesz przełamać granice możliwości, które sobie sam naznaczyłeś, rozpocznij naukę !!! Tylko dokształcając się będziesz w stanie nadążyć za innymi, a każda chwila przerwy powoduje, że Twoja zdolność do koncentracji, do zapamiętywania, do walki - spada. Nie pozwól, aby i Ciebie dopadła myśl, że już więcej nie potrzebujesz wiedzieć.

Zacznij inwestować w siebie i swoje otoczenie, ponieważ rozwijasz się razem z nim!!!
My przede wszystkim możemy Ci pomóc obrać nowy kierunek wyzwań!
Nowy sposób spełniania marzeń!
Przygotować, stworzyć i wdrożyć nowy projekt!
Twój projekt !!!

***

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY,
ORAZ DO KORZYSTANIA Z USŁUG NASZYCH PARTNERÓW
ZESPÓŁ ETITO

www.etito.pl