"Chodzi o to, aby każdy człowiek mógł kształcić się taką metodą, w takim rytmie i w takich formach jakie są dla niego najbardziej odpowiednie." E. Faure

Edukacja jednostki ludzkiej, to proces zaczynający się wraz z jej poczęciem i kończący się wraz z ostatecznym odejściem. Ewolucyjny sukces Homo sapiens (człowieka rozumnego) jest oparty o zdolność uczenia się nowych zachowań podczas wszystkich etapów życia, stąd jedynym stałym elementem w życiu jednostek jest stałość zmian.

Kolejne karty tej strony internetowej (ETITO), to EDUKACJA, TALENTY, INWESTYCJE, TERAPIE, OPIEKA. Są to zarazem nazwy kolejnych etapów rozwojowych wskazujące na tematy głównych kierunków poznawczych, na które warto zwrócić szczególną uwagę w danym okresie życia.

Jeżeli w odpowiednim okresie zadbamy o gruntowną EDUKACJĘ, to mimo iż będzie następować dalsza potrzeba rozwoju, to najważniejszy (startowy) zbiór informacji i doświadczeń będzie nam procentował przez całe życie. Jeśli w kolejnym etapie szczególną uwagę poświęcimy na rozpoznanie i korzystanie z posiadanych TALENTÓW, to zagwarantujemy sobie szybki rozwój zawodowy i odnoszenie sukcesów w pracy bez ponoszenia wielu somatycznych kosztów zdrowotnych z niej wynikających. Kolejny okres to INWESTYCJE. To czas zbierania kapitału, jaki będzie potrzebny do zabezpieczenia mniej stresowego życia na kolejnych etapach. Kiedy zaczyna się okres TERAPII? Tak na prawdę tak jak każdy z wymienianych okresów trwa przez cały czas. Nieustawicznie powinniśmy dbać o swój CUD (ciało, umysł i duszę), aby utrzymać doskonałą pełną kondycję fizyczną, umysłową i wolicjonalną. Jednak ze szczególną troską należy więcej uwagi poświęcić osobistej dbałości o stan zdrowia w tym okresie, aby móc cieszyć się jeszcze przez długie lata samodzielnością i korzystaniem ze wszystkich możliwych przyjemności podczas ostatniego etapu jakim jest OPIEKA. Choć ten ostatni etap jest uzależniony od wszystkich poprzednich, to wcale nie znaczy, że zaniedbawszy te wcześniejsze, nie będziemy mogli cieszyć się ze spokojnej starości (jeśli taka komuś potrzebna). Chociaż trudno by w tym okresie nadrabiać poprzednie, to przynajmniej możemy niektóre z nich spełnić jako marzenia.

Nic nie jest doskonałe, więc tylko od nas zależy jak spędzimy swoje życie i czy będziemy z niego zadowoleni, czy będziemy umieli cieszyć się nim, z poczuciem spełnienia spoglądać w przeszłość i jednocześnie z optymizmem otwierać się na przyszłość.

Andrzej Marian Kubiak

***

ODWIEDZAJ TAKŻE INNE STRONY
PLATFORMY HOLISTYCZNEJ ETITO
ZAPRASZAMY

Edukacja Talenty Inwestycje Terapie Opieka

***

DOŁĄCZ DO NAS