TERAPIE HOLISTYCZNE

TERAPIE NATURALNE

AKADEMIA HOLISTYCZNA STUDIUM I STUDIA

Od początku tego stulecia
w krajach wysoko rozwiniętych, medycyna powraca do podejścia holistycznego.

Na wielu oddziałach szpitalnych pracują zespoły składające się nie tylko z lekarzy i psychologów, ale także z duchownych, pracowników socjalnych
i innych …

więcej ->

Terapie naturalne, to bardzo duży dział wiedzy medycznej, dawniej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, dzisiaj uzupełnianej nowymi metodami pozbawionymi środków chemicznych.

Dzięki dużemu zainteresowaniu społecznemu podlegają coraz szerszym badaniom naukowym, dzięki którym …

więcej ->

Studium Psychologii im. C.G. JUNGA oraz Studium Medycyny Holistycznej CORDIS to uczelnie, które łączą wiedzę ze Wschodu z kulturą Zachodu.

Szczególne ukierunkowanie na naukę praktycznego wykonywania zawodów to gwarancja uzyskania atrakcyjnego i społecznie użytecznego zawodu ...

... więcej ->

 

***

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
PLATFORM
ETITO

Edukacja Talenty Inwestycje Terapie Opieka

 

***

 

DOŁĄCZ DO NAS