MEDYCYNA HOLISTYCZNA

 

Już w Księdze Hioba stanowiącej jedną z ksiąg Biblii hebrajskiej spotykamy pogląd na temat niemożliwości oddzielenia zdrowia ciała od umysłu.

 

Podobne poglądy wygłaszał Hipokrates, którego naczelna dewiza „primum non nocere” (po pierwsze nie szkodzić) przetrwała do dzisiejszych czasów. Hipokrates analizował objawy chorobowe, a opis niektórych chorób do dziś nosi jego imię.

 

Swoje teorie medyczne Hipokrates opierał na istnieniu 4 podstawowych cieczy (soków): krwi, śluzu, żółci, czarnej żółci (prawdopodobnie krwi żylnej). Równowaga tych cieczy (eukrazja), wg Hipokratesa gwarantuje zdrowie. Przewaga jednego z tych elementów wpływa na określony temperament: sangwiniczny, flegmatyczny, choleryczny i melancholiczny.

 

Medycyna Hipokratesa oparta była na przesłankach racjonalnych, troszczyła się o chorego, nakazywała wyciąganie wniosków dopiero po dogłębnej obserwacji pacjenta. Wywierała przez wiele wieków wpływ na medycynę tak starorzymską, jak i późniejszą, aż po czasy obecne.

 

Żyjący w starożytnej Grecji Hipokrates, zwany ojcem medycyny, był bardzo interesującą postacią. Odrzucił ideę, że zdrowie zależy od woli bogów i demonów, i zajął się naukowym badaniem zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Głosił wszem i wobec, że leczyć trzeba nie tylko ciało, ale i duszę chorego.

 

Podobne poglądy wygłaszał Platon, zwracał on uwagę na to, że „leczenie wielu chorób nie jest znane lekarzom Hellady, gdyż nie baczą oni na całość, którą także studiować należy, albowiem nie może być zdrowa część, kiedy niedomaga całość.

 

Starożytni ludzie zdawali sobie sprawę, że cierpienia istot ludzkich występują na poziomach: fizycznym, umysłowym i duchowym. Już wówczas podkreślano wagę holistycznego zdrowia, które oznacza zrozumienie całej ludzkiej istoty składającej się z ciała i ducha. Patologia zdrowia to nie tylko chore organy czy komórki. Cierpienie ciała fizycznego jest również cierpieniem dla zdrowia psychicznego. W tym precyzyjnie działającym kole nasze sprawy duchowe, nasz umysł, nasz sposób myślenia, problemy natury psychologicznej mają niebywały wpływ na nasze zdrowie fizyczne.

 

Współczesna nauka i technika pozwoliły medycynie na wykształcenie bardzo wąskich specjalizacji. W gabinetach spotykamy wykwalifikowanych lekarzy, którym czas nie pozwala na dłuższą rozmowę z pacjentem, na wsparcie, na zwrócenie uwagi na emocje targające pacjentem i niszczące jego organizm. Sami musimy mieć świadomość naszej holistycznej struktury i umieć się nią posługiwać.

 

Współczesna psychologia zdrowia interesuje się kwestią powiązania pomiędzy stresem a chorobami oraz rozumieniem stresu w kategoriach czynnika chorobotwórczego.

 

Jan Strelau, uznaje stres za rodzaj stanu, w którym występują silne, negatywne emocje, powodujące zmiany fizjologiczne i biochemiczne oraz podwyższony poziom pobudzenia. Koncepcja Strelaua łączy całokształt funkcjonowania jednostki, pokazuje, że stres dotyka nie tylko sfery emocjonalnej, ale powoduje także powstanie zmian o charakterze fizjologicznym.

 

Terapie medycyny holistycznej są dobierane dla każdego człowieka indywidualnie, tak by były odpowiednie do jego wymagań, stanu zdrowia, wieku, środowiska i klimatu, w jakim żyje. Służy przede wszystkim zapobieganiu by zachować zdrowie i dobre samopoczucie. Przez studiowanie swoich naturalnych możliwości, zdrowy stosunek do otaczającego nas Świata, poznanie swoich nawyków żywieniowych - możliwe jest osiągnięcie kontroli nad naszym życiem i zachowanie zdrowia.

 

Nasze ciało jest narzędziem, a nie całością samą w sobie, dlatego winniśmy o nie właściwie dbać, ale nasze ciało nie spełni swojej roli, jeśli zostanie pozbawione zdrowego umysłu, swojej własnej świadomości.

 

Nasz umysł jest narzędziem komunikacji, narzędziem do nauki i realizacji celów. Chore ciało fizyczne ma niewątpliwie wpływ na nasz umysł, choroba ogranicza nasze myślenie i swobodę działania naszego ciała fizycznego. Każda choroba fizyczna niepokoi także nasz umysł.

 

Podejście holistyczne w medycynie kładzie nacisk na nauczanie metod poprawiania swojego stanu fizycznego i emocjonalnego, propaguje samoanalizę, samokontrolę, samoświadomość. Medycyna holistyczna przywiązuje dużą wagę do niwelowania stresu, uczy poprawnego oddychania, stosowania odpowiedniej diety. Stosowanie zasad medycyny holistycznej z pewnością ograniczy nam wizyty u lekarza, poprawi jakość i komfort naszego życia.

 

Na zajęciach studenci uczą się sposobów panowania nad mechanizmami swojego ciała, jak oczyszczanie i odżywianie, uczą się prostych ćwiczeń oddechowych, którymi można kierować rytm serca, temperaturę, organy trawienne i inne układy organizmu. Pokonują niszczący ich zdrowie stres ucząc się różnych technik radzenia sobie z emocjami a także technik relaksacyjnych.

 

Nabywają wiedzę o wartości pożywienia by uniknąć zaburzeń trawienia i cieszyć się dobrym zdrowiem, poznają ćwiczenia fizyczne o kluczowym znaczeniu dla naszego zdrowia. Medycyna holistyczna to również takie terapie jak masaż, kręglarstwo, bioenergoterapia, refleksologia, hirudoterapia, świece Hopi, ziołolecznictwo, akupresura i ćwiczenia ciała i duszy – joga, tai chi.

 

Medycyna holistyczna jest to nauka samodyscypliny zaakceptowanej przez samego siebie i służącej zachowaniu zdrowia. Uczy kontrolowania naszych pragnień, poznawania tego, co służy naszemu zdrowiu, a co mu szkodzi.

 

Naszą osobowość i nasz charakter po części tworzą głęboko zakorzenione w motywacji nasze nawyki. Można je wzmocnić lub zmienić.. Świadoma część naszego umysłu służy wzajemnym interakcjom naszego ciała i umysłu. Wszystko po to by jak najdłużej zachować zdrowie fizyczne i umysłowe.

 

Medycyna holistyczna jest swego rodzaju sztuką życia polegającą na utrzymywaniu zdrowia i harmonii. Narzędziami w tej sztuce są bogactwa natury na zewnątrz i ośrodek świadomości wewnątrz człowieka. Każdy z nas powinien zrozumieć swoje wewnętrzne zdolności i zasoby, aby móc jak najwięcej z nich czerpać po to, by zapewnić sobie idealne zdrowie.

 

Cokolwiek zostanie powiedziane na temat medycyny holistycznej, trzeba mieć zawsze na uwadze fakt, iż jest ona integralną częścią medycyny tradycyjnej. Samodzielnie może funkcjonować tylko jako profilaktyka zdrowia. Natomiast w przypadku patologii zdrowia, może znaleźć zastosowanie w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

 

Medycyna holistyczna nigdy nie powinna eliminować leczenia ordynowanego przez lekarza prowadzącego.

 

Irena Ratke***

DOŁĄCZ DO NAS

Edukacja Talenty Inwestycje Terapie Opieka

 

***

Jedną z firm realizujących założenia ETITO jest:

ZESPOŁY OPIEKI I LECZNICTWA DOMOWEGO „Z ATENCJĄ” SP Z O.O.

STRONA GŁÓWNA