TRENINGI
ROZWOJOWE

DLA URZĘDÓW FIRM I ORGANIZACJI – kompetencje trenera.
KRETYWNE GRUPY ZADANIOWE – rozwój i gotowość do zmian.

 
Dzięki treningom umiejętności społecznych
uczestnicy chętniej utożsamiają się z organizacją
poszukują wspólnych dróg rozwoju i realizują zadania.


DLA URZĘDÓW, FIRM I ORGANIZACJI – specjalistyczne kompetencje trenera.

Wciąż zmieniające się otoczenie, coraz szersze stosowanie metod budowania systemów udrożniających komunikację, stawiają nowe wymogi przed trenerami. Jeśli wczoraj, wystarczał pomysł i podstawowa umiejętność prowadzenia szkolenia, to dzisiaj takie szkolonko może wnieść więcej szkody niż pożytku. Dobrze skomponowany trening umiejętności społecznych, który ma uzupełniać szkolenia twarde, jest oparty o szczegółowe diagnozy potrzeb organizacji, zleceniodawcy i uczestników. Dopiero połączenie tych diagnoz pozwala na właściwe opracowanie projektu szkolenia i przekazanie go do akceptacji. Przykładowe komponenty szkoleń są na dole tej strony w pliku PDF.

Jeśli trener jest guru w dziedzinie jaka aktualnie jest poszukiwana na rynku, nie musi zaprzątać sobie głowy nauką przekazywania wiedzy... na ten moment. Jednak rynek jest bezwzględny. Aby nie marnować czasu na szkoleniach prowadzonych przez wspaniałe autorytety, przekazujące nam ogrom ciekawej wiedzy w sposób wymagający nagrania i wielokrotnego odsłuchania, coraz częściej kupujemy audiobooki. Warto więc aby guru zaznajomił się z technikami przekazywania informacji.

Wyjątkowość zawodu trenera, polega na stałym uczeniu się i kreowaniu takiej postawy. Ta spójność oparta jest zarówno na tworzeniu jak najaktualniejszych zbiorów informacji jak i na doskonaleniu sposobów przekazywania ich.***

KRETYWNE GRUPY ZADANIOWE – rozwój i gotowość do zmian.

KREATYWNE GRUPY ZADANIOWE, to poszukiwane w organizacjach nowe rozwiązania w ich strategii zarządzania. Powstają one jako ekosystemy w ramach pojedynczego projektu lub tworzą stałe zespoły. Mogą być tworzone w ramach danej organizacji jak i wykraczać poza nią, łącząc się z innymi jednostkami.

NIE ZOSTAWAJ Z TYŁU

Charakterystyczne dla powstającego po 2000 roku dyskursu Eko-lidera grupy zadaniowe, dzięki korzystaniu z najnowszych technologii, stwarzają nieograniczone możliwości rozwoju organizacji. Dążąc do minimalizacji kosztów przy realizacji zadań, potrafią budować koalicje w których uczestniczą nawet konkurenci.

Z NAMI NA PRZÓD

Zarządzanie przez przywódców eko-liderów, już w niedalekiej przyszłości będą głównymi rozwiązaniami w strategiach rozwoju organizacji. Na rynku, jest coraz więcej firm proponujących doradztwo w tym zakresie, a także szkolenia i treningi zarówno dla kadry menadżerskiej jak i całej angażowanej przy projekcie grupy. Warto przyjrzeć się kompetencjom trenera, który takie zlecenia będzie realizował i ocenić jego ścieżkę rozwojową.

GOTOWOŚĆ DO ZMIAN

Zarówno trenerzy jak i zleceniodawcy i uczestnicy spotkań, stają przed tym samym zadaniem. Uruchomić osobistą iskrę chęci do zmian i na jej podstawie rozniecić wśród beneficjentów ogień.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY,
ORAZ DO KORZYSTANIA Z USŁUG NASZYCH PARTNERÓW
ZESPÓŁ ETiTO

tel. 504 079 400

mail: etito@etito.pl

 

www.etito.pl